فارسی | English
 

شرکت داروسازی ایران هورمون
خط مشی کیفیت
آرمان ما، تلاش براي جامعه اي سالم تر


    طراحی و ساخت فرآورده های مطمئن و موثر دارویی، مطابق با معیارهای جهانی و نیازهای ملی، با تاکید  بر تجربیات گذشته، دانش روز

    و با نگاه به آینده، ماموریت ما می باشد. ما بر این باوریم که تحقق این امر   جز با برقراري نظامي جهت تامین همه جانبه منافع ذی نفعان،

    ميسر نیست. بدین منظور استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008 را به عنوان راهی مطمئن انتخاب و تلاش

    در جهت پایداری و بهبود مستمر با تاکید بر اهداف راهبردی به شرح ذیل برگزيديم:


1- مطرح بودن به عنوان تولید کننده برتر دارو بخصوص داروهاي هورمونی در ايران و بازارهاي صادراتي،
2- تولید با رعایت کامل موازین دارويی منطبق با اصول GMP و قوانین و مقررات ملی و بین المللی،
3- ارتقاء و بهبود روشهاي سازمان جهت رضایت مندی بيشتر ذی نفعان ،
4- نوآوری در محصولات و انجام مطالعات و تحقیقات جهت تولید محصولات جدید ،
5-  توسعه سهم بازار داخلی و حضور موثر در بازارهای صادراتی،
6-  تلاش به عنوان سازمانی فراگير با ایجاد زمینه های لازم برای آموزش همکاران.

اینجانب ضمن دعوت جمعي به مشاركت در اين امر مهم، متعهد مي گردم همواره در جهت اثر بخشي اين نظام كوشا باشم.

         فرهاد شايقي
           مدیر عامل